Tsillfay - to ... Kaj Tsillfay?
Zillp'ay (1 Timothy 12:20) - je analogna. Adna.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.