Vzovskie - it ... Kaj Vzovskie?
Vzovskie - Ruski plemiške družine, ki izvirajo iz Daniel Vzovskogo, katerega vnuk, Philip I., v lasti vasi Vzovskoy v 1642. Medtem ko potomci slednjega in je bilo napisano v VI genealoških knjig provincah Penza in Nižni Novgorod, vendar zaradi prehoda v XVIII stoletja . člani rodu v Vzovskih svobodniki, plemiči Vzovskie še vedno ni obnovljena v "naravnem stanju". B. R-in.

Biografski slovar. 2000.