Biografski slovar

Vladimirja Vladimir

Vladimirja Vladimir Mihajlovič - to ... Kaj Vladimirja Vladimir?
Volodymyr Vladimir - odvetnika, generalni poročnik (1840 - 1910). Po zaključku tečaja na Akademiji za vojaško pravo se je udeležil predavanj na Univerzi v St. Vladimiru. Bil je profesor na Vojno-pravni akademiji na oddelku vojaško-kazenskih postopkov. Leta 1874 je objavil tečaj o tej temi. Od 1879 do 1898 je bil urednik "listu civilnega in kazenskega prava", ki ga je Law Society Sankt Peterburga, ki je objavila vrsto člankov, vključno z objavljeno: "Na odpravi kazni, ki so začele veljati s strani ruske zakonodaje" (1878, № 3 ); "reforme predhodne preiskave" (1881, № 1), "Pravni predpisi in sklep prokurist zadeve in Melnitskaya Sviridov" (1884, № 5) "AF Kistyakovskij in znanstvena dela" (1885, №. 5), "Položaj sodišč in sodnikov za 25 let" (1889, št. 9). Leta 1904 - 1909 let. je bil samoglasnik mestne dume v St. Petersburgu.

Biografski slovar. 2000.