Enciklopedijski slovar

Narymskaya povezava

Narymskaya povezava - to je ... Kaj je Narymskaya povezava?

Narymskaya s povezavo ruskega imperija, kraj političnega izgnanstva v območju Narym ozemlja (severni del okraja Tomsk). Izvira iz XVIII stoletja. , so služili dekembristom, udeležencem poljske vstaje 1830-1831 in 1863-1864, Narodniki, od zgodnjih 1900's. predstavniki vseh revolucionarnih in radikalnih strank. * * * NARYMSKY REFERENCE, v Ruskem cesarstvu kraj političnega izgnanstva na ozemlju Narymsky kr. (severno od okrožja Tomsk). Izvira iz 18. stoletja. , Ki služijo Decembrists, člani poljske vstaje iz 1830-31 in 1863-64, populisti, socialni demokrati in predstavniki drugih revolucionarnih strank.

Enciklopedijski slovar. 2009.