Enciklopedijski slovar

Pet načel miroljubnega sožitja

Pet načel miroljubnega sožitja - in ... Kaj so pet načel miroljubnega sožitja?

Pet načel miroljubnega sožitja (v Hindi lang - Pancasila.): 1), medsebojno spoštovanje ozemeljske celovitosti in suverenosti; 2) neagresivnost; 3) nevmešavanje v notranje zadeve drugih; 4) enakost in vzajemne koristi; 5) miren sožitje. Prvotno v preambuli so sporazumi med Indijo in LRK o trgovini in komunikacijah kitajske regije Tibet z Indijo (april 1954). Odražajo se v odločitvah Bandungove konference leta 1955 in drugih mednarodnih dokumentih. * * * Pet načel za mirno SOSUSCHESTVOVANIYAPYAT načel miroljubnega sožitja (v hindujščini - Pancasila):

1), medsebojno spoštovanje ozemeljske celovitosti in suverenosti;

2) neagresivnost;

3) nevmešavanje v notranje zadeve drugih;

4) enakost in vzajemna korist;

5) miroljubnega sožitja.

prvič formuliran v preambuli sporazuma med Indijo in Kitajsko o trgovini in odnose tibetanske regije Kitajske in Indije (april 1954). Odraža v odločitvah Bandung konference 1955 ( cm. Bandung konference), in drugi. Mednarodnih instrumentov.

Enciklopedijski slovar. 2009.