Temir i je ... Kaj je Temir I?
Temir i - glej v članku Temir (Temur).

Biografski slovar. 2000.