Sunža je ... Kaj je Sunža?

Sunzharek v Rusiji, na severnem Kavkazu, pravi pritok Tereka. 278 km, površina bazena je 12, 2 tisoč km 2 . Povprečni izpust vode je približno 86 m 3 / s. Uporablja se za namakanje. * * * SUZHASUNJA, reka na sever. Kavkaz, desno pritok Tereka. 278 km. območje porečja je 12, 2 tisoč km 2 . Povprečna poraba vode ca. 86 m 3 / s. Uporablja se za namakanje.

Enciklopedijski slovar. 2009.