Sohtohai je ... Kaj je Sowohai?
Sovoh'ay (2 Sam 21: .. 18, 20 1Ch. : 4; 1 Chronicles 27: 11) - cm.. Mebunnay.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.