Shobach - to ... Kaj Shophach?
Sov'ak (2 Sam 10 :. 16, 18; 19 1Ch :. 16, 18) je sirski poveljnik.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.