Biografski slovar

Shakhovskoy Yakov Petrovič

Shakhovskoy Yakov Petrovič - in ... Kaj je Shakhovskoy Yakov Petrovič?
Shakhovskoy (Prince Yakov Petrovič, 1705-1777) - državnik in avtor "opombe". Storitev se je začela v Polenovem polju življenja; ko je bila Anna Ivanovna v Ukrajini, pod poveljstvom svojega strica, princa Aleksej Ivanovič, in leta 1735, na zahtevo slednje, osebno sem poročal cesarici in vojvode Biron na Mali ruske zadeve. Leta 1738 - 1739 let. sodelovali v vojni proti Turkom; leta 1740 je vladal policijo v Sankt Peterburgu. Narejen je v času vladavine Ana Leopoldovna senator Charles leta 1741 je bila odvzeta naslova, vendar v naslednjem letu določi glavnemu prokurista Svete sinode, ki je povzročilo v redu pisnega dela, odprt z vodenjem evidence in številne pomembne pomanjkljivosti v času, kljub nasprotovanju mnogih skrivnosti sovražniki, uvajajo številne izboljšave. Leta 1753 je bil imenovan za generalnega komisarja Krieg-in v tem rangu, da dosledno uveljavljanje lastnih interesov, država ima precejšnje storitev. Leta 1760 je bil povzdignjen na naslovu konferenci je minister, s činom tajni svetnik, in v naslednjem letu za bolezni upokojil. Njegove "Spomini", večkrat (prvič leta 1810), polna zanimivih in natančne podrobnosti iz življenja države in družbe, pa tudi biografske podatke in pravih značilnosti avtorjevih sodobnikov objavljeni.

Biografski slovar. 2000.