Separatizem je ... Kaj je separatizem?

SEPARATIZM -a; m. [fr. séparatisme] Aspiracija za ločitev, odvrnitev od nekoga, smth. (ponavadi nacionalne manjšine, ki zagovarjajo oblikovanje neodvisne države ali družbene organizacije, stranka). Politika separatizma. Gospodarsko z. Separatist (glej). * * * Separatizem (francoski séparatisme, iz latinščine separatus - ločen), si prizadeva za odcepitev, izolacijo. * * * SEPARATISMESAPATISM (od Separatisme) - želja po ločitvi, izolaciji; gibanje za ločitev dela države ( glej STATE) in oblikovanje novega javnega subjekta ali za podelitev dela avtonomije države. Koncept »separatizma« v ruskem jeziku ima negativno konotacijo in njen dejanski sinonim za »narodnoosvobodilno gibanje« je pozitiven prst. Ta razlika se je zgodovinsko razvila in je subjektivna (ocenjena).

Enciklopedijski slovar. 2009.