Enciklopedijski slovar

Moda Vasiliy

Moda Vasiliy - to je ... Kaj je moda Vasili Aleksandrovič?

Semennikov Vasilij Aleksandrovič (1831-1898), ruski metalurg. Prvič (1866) je opravil nemembraniranje bakrenega matata za pretvorbo v črni baker. * * * Semennikov Vasilij AleksandrovičSEMENNIKOV Vasilij Aleksandrovič (1831-98), ruski metalurg. Prvič (1866) je opravil nemembraniranje bakrenega matata za pretvorbo v črni baker.

Enciklopedijski slovar. 2009.