Enciklopedijski slovar

Alessandro Scarlatti

Alessandro Scarlatti - in ... Kaj je Alessandro Scarlatti?

Alessandro Scarlatti (Scarlatti) (1660-1725), italijanski skladatelj , prednika in največjega predstavnika neapeljske šole. Več kot 100-cepua oper, kantat in drugih. * * * Scarlatti AlessandroSKARLATTI (Scarlatti), Alessandro (1660-1725), italijanski skladatelj, ustanovitelj in največji predstavnik operne šole neapeljsko ( cm. neapeljske šole opere). Avtor več kot 100 opere seria ( cm. opere seria), kantate.

Enciklopedijski slovar. 2009.