Enciklopedijski slovar

San Michele Michele

Michele San Michele - Kaj je to ... San Michele Michele?

San Michele Michele (sanmicheli) (1484-1559), italijanski arhitekt visoke renesanse. Na fasadah palač je združila hudo arhitektoniko s slastno plastiko dekorativnih oblik (Palazzo Bevilakva v Veroni, 1532). * * * SANMIKELI Michele San Michele Michele (1484-1559), italijanski arhitekt. Predstavnik renesanse. Fasada palače arhitekture hude kombinirane s sočno plastičnimi okrasnimi oblikami (Palazzo Bevilacqua v Veroni, 1532).

Enciklopedijski slovar. 2009.