Enciklopedijski slovar

Zbiranje podeželja

Zbiranje vasi je ... Kaj se zbira v vasi?

podeželja skhod1) Organ upravljanja podeželske družbe v Rusiji, v drugi polovici XIX - začetku XX stoletja. Sestavljen je iz gospodinjstev, izvoljenih voditeljev podeželja in drugih uradnikov. Imel sodno policijsko oblast. 2) V Ruski federaciji se sestane skupščina državljanov, ki prebivajo na ozemlju upravne in teritorialne enote podeželja. Ena oblika lokalne uprave. * * * SKUPŠČINA KMETIJSKEGA ZDRUŽENJA,

1) vodstveni organ podeželske družbe v Rusiji 2. nadstropje. 19 - začetek. 20 stoletij. Sestavljen je iz gospodinjstev, izvoljenih voditeljev podeželja in drugih uradnikov. Imel sodni in policijski organ.

2) V Ruski federaciji je skupščina državljanov, ki prebivajo na ozemlju podeželske upravno-teritorialne enote. Ena oblika lokalne uprave.

Enciklopedijski slovar. 2009.