Maščevanja - to je ... Kaj je povračilni ukrep?

maščevanja ujemanjem; [. Latinščina repressaliae] ... MN (U Odmazda, y, .. G) .. Knjiga prisilni ukrepi, ki jih ene države uporabljajo kot odgovor na nepravilnega dejanja druge državne gospodarsko p * * * povračilni ... (Medieval Latin represaliae, iz latinske reprehendo -... čakanju), prisilni ukrepi v mednarodnem pravu, ki jih je država kot odgovor na nezakonitih dejanj druge države z namenom, da bi dobili, da ustavi ta dejanja, in za popravilo škode. Glej. kot povračilni ukrep. * povračilni Retaliation (prim -vek Latinski represaliae, iz latinske reprehendo -.... Hold), v mednarodnem pravu - izvršilnih ukrepov, ki jih države sprejele v odgovor na nezakonitih dejanj druge države z namenom, da se je za ustavitev teh ukrepov in povrnil Glej tudi maščevanje .. ( gl maščevanja.)

Collegiate slovar 2009.

.. <- 1 ->