Poročilo je ... Kakšno je poročilo?

POROČILO -a; pl. poročila, -yes in (čas) poročila, -yes; m. [fr. poročanje] Ustno ali pisno uradno poročilo o obrazcu iz listine, ko se vojaški serviserji obračajo na organe. Vzemi reko. Napiši reko. v imenu poveljnika enote. Podpiši reko. o odstopu. Pošlji reko. poveljnik. Daj reko. / Poročilo o uspešnem zaključku naloge, obveznosti. Pošlji reko. vlada. R. o zagonu nove jedrske elektrarne. * * * poročilo (od francoskega. Rapport), 1), ustno ali pisno poročilo, ki ga obrazcu listine, če se nanašajo na vojaških poglavarjev. 2) Poročilo o izpolnjevanju odstopa ali obveznosti. * * * RAPORTRAPORT (od francoskega. Rapport),

1), ustno ali pisno poročilo, ki ga obrazcu listine, če se nanašajo na vojaških poglavarjev.

2) Poročilo o izvajanju naloge ali obveznosti.

Enciklopedijski slovar. 2009.