Relativizem ... Kaj je relativizem?

RELATIVNOST -a; m [od lat. relativus - relativno] Metodološko načelo, ki obsega absolutizacijo relativnosti in konvencionalnosti znanja ter zavračanje te možnosti na podlagi poznavanja objektivne resnice. Moderna reka. Temelji na relativizmu. Relativistično (glej). * * * Relativizem (iz relativnega latinskega relativusa), prepoznavanje relativnosti, konvencionalnosti in subjektivnosti spoznanja, zavračanje absolutnih etičnih norm in pravil. Pri znanju relativizem pogosto vodi do agnosticizma. * * * RELATIVIZMA-RELATIVIZMA (iz relativnega latinskega relativusa), prepoznavanje relativnosti, konvencionalnosti in subjektivnosti spoznanja, zavračanje absolutnih etičnih norm in pravil. V znanju relativizem pogosto vodi do agnosticizma ( glej AGNOSTICIZM).

Enciklopedijski slovar. 2009.