Enciklopedijski slovar

Predpisi Peter i

Predpisi Peter i - to ... Kaj predpisi Peter jaz?

predpisi Peter izakonodatelnye dejanja ruske države v 1. četrtletju XVIII stoletja. , Ki je sestavljen na pobudo in z osebno udeležbo Peter I. določi držav, strukture, funkcij in dejavnosti osrednjih vladnih agencij, organizacijo vojske in mornarice, po vrstnem redu vojaškega in civilnega služenja (Splošni predpisi 1720, Uredbo Duhovna 1721 Predpisi glavnega sodnika, leta 1721, Uredba Admiraliteta 1722 itd.). * PRAVILNIK PETER IREGLAMENTY Peter I, zakonodajnih aktih Ruske državne 1. četrtina. 18. stoletje. , Ki je sestavljen na pobudo in z osebno udeležbo Peter I. določi držav, strukture, funkcij in dejavnosti osrednjih vladnih agencij, organizacijo vojske in mornarice, po vrstnem redu vojaškega in civilnega služenja (Splošni predpisi 1720, Uredbo Duhovna 1721 Predpisi glavnega sodnika, leta 1721, Uredba Admiraliteta 1722 itd.).

Enciklopedijski slovar. 2009.