Regionalna - da Kaj je ... regionalna?

Regionalna (Latin Regionális - lokalni, regionalni.), ki se nanaša na določeno območje - območje (regija), regije, države, skupine držav; zgrajena iz teritorialnih razlogov.

Enciklopedijski slovar. 2009.