Enciklopedijski slovar

Psevdomiksis

Psevdomiksis - to ... Kaj psevdomiksis?

psevdomiksis (iz pseudo ... in grške míxis -. Mix) (pseudogamy), vrsta spolnega procesa v Basidiomycetes in veliko Ascomycetes, v kateri se združujejo 2 vegetativni celic, ne razlikuje glede na spol tvorbo nespolno generacijo - sporofita. * * * PSEVDOMIKSISPSEVDOMIKSIS (od psevdo ... ( videti pseudo ... (predpona)) in grške mixis - .. Mix) (pseudogamy), vrsta spolne procesa v Basidiomycetes in veliko Ascomycetes, v kateri se združijo 2 vegetativno celice ne razlikuje na tleh, ki tvorijo brezspolna generacijo - sporofita.

Enciklopedijski slovar. 2009.