Biografski slovar

Georgy Alexandrovich Poznyakov

Poznyakov Georgy Alexandrovich je ... Kaj je Poznyakov Georgy Alexandrovich?
Poznyakov (Georgy Alexandrovich) je statistik. Rojen je bil leta 1849; diplomiral iz predmeta na naravnem oddelku Moskovske univerze. Od leta 1896 vodi statistični oddelek v moskovski mestni vladi. Leta 1902 je organiziral popis Moskve. Od številnih del, ki jih je opravil Poznyakov v imenu statističnega urada, zlasti izjemno - "Smrtnost prebivalstva Moskve leta 1872 - 1889 let" (Moskva, 1891); poleg splošnih, a še vedno "popravljenih" in "pogojenih" smrtnosti (izračunano s prilagoditvijo za starostno sestavo prebivalstva). Poznyakov je prav tako pripravil preglede arhivov informacij o pokojnikih za 1892, 1893, 1894 in za publikacijo "Moskovska pekarna leta 1895". A. F-tov.

Biografski slovar. 2000.