Biografski slovar

Postnikov Vladimir E.

Postnikov Vladimir E. - je ... Kaj je Postnikov Vladimir Yefimovich?
Postnikov (Vladimir E.) - Raziskovalec Mali Ruski kmet kmečke skupnosti, in na jugu Rusije. V svoji knjigi "South Ruski kmet kmetovanje" (Moskva 1891) Postnikov predstavila opis kmetijstva kmečkega, pripravljeno na podlagi študije Zemstvo statističnih del za leti 1881 - 1891. in osebne pripombe avtorja. Postnikov niso verjeli v prihodnost podeželskih skupnosti, ki je, po njegovem mnenju ne more biti razvita zaradi pomanjkanja zemlje in jim povzročajo akutno boj gospodarskih interesov. Glej Slonimsky, "Kmečke potrebe in njihovi raziskovalci" (Vestnik Evrope, 1893, št. 3).

Biografski slovar. 2000.