Biografski slovar

Alexander P. Popov

Popov, Aleksandr Petrovič - da ... Kaj Popov, Aleksandr Petrovič?
Popov (Alexander, 1816-1885) - posebno izobraževanje na Moskva Medicinsko-kirurški akademiji, ki se je končal z zdravnikom, pisarne Seveda sem leta 1835 v 1836 - zdravje kirurg, leta 1837 - mentor kirurške klinike. Leta 1846, ob koncu akademije, izredni profesor na Medicinski fakulteti v Moskvi; od 1859 do 1868, redni profesor in direktor klinike. Thesis ( "De urethrae stricturarum cura v genere itd") zagovarjati leta 1854

biografskega slovarju. 2000.