Biografski slovar

I. Ponomarev Prokofy

I. Ponomarev Prokofy - to ... Kaj Ponomarev Prokofy Ivanovič?
Ponomarev (Prokofjev Ivanovič, 1774 - 1853) - Ruski trgovec, znani človekoljub; rojen v mestu Lyubim, v Yaroslavlski pokrajini. Mnogi žrtvoval med vojno leta 1812, poplave leta 1824, kolera 1830-1831: kot tudi v korist trdega dela Demidov hiše, domovih za ostarele in starejše invalidne državljane, pravoslavne cerkve v Sankt Peterburgu, ljubil in Livonia. - Cf. nekrolog v knjižnici za branje (1853, vol. cXXI).

Biografski slovar. 2000.