Biografski slovar

Pavel Petrovič Ponomarev

Ponomarev Pavel Petrovich - da ... Kaj Ponomarev Pavel PetrovičLukin?
Ponomarev (Pavel Petrovič, rojen leta 1872) - duhovni pisatelj, diplomant teološke akademije Kazan, ki je izredni profesor na oddelku za dogmatične teologije. Njena glavna dela: "V dogmatične temelje krščanske askeze po delih vzhodne pisatelji-asketi iV stoletja" (Kazan, 1899 Magistrsko delo), "Na smislu asketskega literature" ( "pravoslavni sogovornik", 1900, III, Div.), "Doktrina St. Cyril, nadškof iz Aleksandrije, evharistije «(prav tam, 1903, v in VI);" Učiteljski Janeza Zlatoustega evharistije "(ib, 1904, IV in V.);" nauk Tomaža Akvinskega o zakramentu evharistije "(ib, 1905. , VII - VIII in Dep) "iz zgodovine svete tradicije" -. serijo člankov v "pravoslavne sogovornika« (1901, 1903, 1904, 1906).

Biografski slovar. 2000.