M. Polanji - je ... Kaj Polanji M.?

M. Polanji videti. Polanji M.

Collegiate slovar. 2009.