Biografski slovar

Mikhail Pokrovsky

Mikhail Pokrovsky - in ... Kaj je Mikhail Pokrovsky?
Basil (Mihail) - filolog. Rojen je bil leta 1868; diplomiral iz predmeta na moskovski univerzi. Je profesor na moskovski univerzi na Oddelku za rimsko književnost. Znanstveniki, ki delajo Pokrovsky razdeljen na jezikovno in filološke in zgodovinske literature so med seboj povezani s primerjalno zgodovinsko metodo. Z regiji prvih dveh tez so Pokrovsky: "semasiological raziskave na področju starodavnih jezikov" (Moskva, 1896) in "materiali za zgodovinsko slovnico latinskega jezika", kot tudi več manjših del, objavljenih predvsem v tujih revijah. V svojih jezikovnih spisih sv Basil je nekaj dragocenih pripomb na etimologijo, semasiology in naukih besedotvorja, kot tudi kritiko besedila latinskih slovarjih. V študijah jeziku življenja, nikoli ne povzema zgodovinsko in kulturno življenje zadevnih oseb. Zgodovinskih in literarna dela priprošnji namenjen, na eni strani, politični spisi Aristotela ( "Na vprašanje o avtorju na novo odkritih razprava athenaion politeia", "list Ministrstva za šolstvo," 1892, ". Študije v politični identiteti Atene Aristotelove", 1893, itd), z drugi - aleksandrijske poezija Rimljani ( "materiali za značilnosti Ovid", "list Ministrstva za šolstvo", 1901, knjiga 7, "Eseji o primerjalne zgodovine literature", izdaja I, Moskva, 1905).A.Mn.

Biografski slovar. 2000.