Biografski slovar

Poggenpol Nikolaj

Poggenpol Nikolaj Petrovič - in ... Kaj je Poggenpol Nikolaj Petrovič?
Poggenpol (Nikolai Petrovič 1824-1894) - novinar, urednik jo je ustanovil leta 1856 v Bruslju, semi-uradni diplomatski organ ruske vlade "le Nord", v katerem je bil poseben oddelek o izpustitvi odprta od konca leta 1859 kmetje v Rusiji; To je vključevalo več člankov takratne naši znanstveniki in skrbniki (MP Pogodin, PA Valuev in drugi), vendar je večina teh izdelkov s nastop v Rusiji veljajo strogi cenzuri.

Biografski slovar. 2000.