Biografski slovar

Plavilshchikov Vasilij

Plavilshchikov Vasilij - to ... Kaj Plavilshchikov Vasilij?
Plavilshchikov (Vasilij) - knjigarnar in bibliographer, brat PA Plavilshchikov. "slika" v svoji knjižnici (St. Peterburg, 1820), v času, ko samo v Sankt Peterburgu, in tri dodatke k njim za 1820, 1821 in 1822 leta, je drugi čas, v korist ruskega bibliografija. Umrl je leta 1823, stojijo trgovina, knjižnica in tiskanje pritisnite njegov uradnik, AF Smirdin (cm.), Ki je izdal še tri dodatke za leta 1823, 1824 in 1825 z začetkom leta 1826. Sre "Bibliografija", 1892, s portretom Plavilshchikov (ponatis v "Survey Razstava tipografije", 1895, številka 7). N. L-iy.

Biografski slovar. 2000.