Plazmodija je ... Kaj je plazmodija?

plazmodiroid najpreprostejšega podreda hemosporidije. Več kot 60 vrst. Parazitiziramo v eritrocitih in endotelijskih celicah ljudi in vretenčarjev. 4 vrste - patogene človekove malarije; se prenašajo z malarnimi komarji. * * * PLASMODYOPLASMODY, rod najpreprostejšega podreda hemosporidije. Sveti 60 vrst. Parazitiziramo v eritrocitih in endotelijskih celicah ljudi in vretenčarjev. 4 vrste - patogene človekove malarije; prenesejo jih malarijski komarji ( glej MALARSKI KOHERS).

Enciklopedijski slovar. 2009.