Nabiranje plodov konec leta, počitnice ... Kaj je obiranje plodov konec leta, počitnice?
zbiranje fetusa je na koncu Gdoda, prasadnik (Izhod 23: 16, Izhod 34: 22) - Praznik šotnic.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.