Biografski slovar

Peshchurov Dmitri

Peshchurov Dmitri - in ... Kaj je Peshchurov Dmitri?
Peshchurov (Dmitri) - Orientalist. Rojen je bil leta 1833, diplomiral iz predmeta na Univerzi v St. Petersburgu; Prvi je bil učitelj matematike in leta 1857 je zagovarjal magistrsko nalogo "Študijo o Fortuna majhen planet gibanju"; do leta 1865 je bil odgovoren za pekinški magnetni in meteorološki observatorij, ki je zasedel položaj dragomanovega našega poslanstva. Leta 1867 je šel na poučevanje kitajskega jezika na univerzi v St. Petersburgu; leta 1890 je bil imenovan za izrednega profesorja kitajske književnosti. Njegovi spisi: "Potresi, ki so bili na Kitajskem v času dinastije Ming" ( "Bilten Imperial geografsko društvo", 1860), "kitajsko-ruski slovar ključnih sistema" (St. Peterburg, 1897), "kitajsko-ruski slovar na sistemu grafičnega "(St. Petersburg, 1891).

Biografski slovar. 2000.