Odstavek je ... Kaj je odstavek?

PARAGRAPH -a; m [iz grščine. paragraphō - pisanje tesno] Del besedila v poglavju, del knjige, članek, ki je neodvisen pomen, označena s posebnim znakom s serijsko številko; ta znak sam (S). Prva točka listine družbe. Odstavki so običajno poudarjeni s krepko pisavo. * * * oddelek (grški parágraphos, od parágraphō -. Pišem številko), delitev besedila v poglavju, poglavju, označena z znakom §, kot tudi sam znak. * * * PARAGRAFPARAGRAF (grški paragraphos, od paragrapho -. Pišem številko), delitev besedila v naslovu, poglavju, označuje znak §, kot tudi sam znak.

Enciklopedijski slovar. 2009.