Orfogrammy - to ... Kaj orfogrammy?

orfogrammy s; Dobro. [iz grščine. orthos - pravilen, gramma - vnos, pisni znak] Lingua. Pisanje, ki ustreza pravopisnim pravilom in zahteva njihovo uporabo. Označite besedilo v besedilu. * * * orfogrammy (iz grške Orthos -. Pravilno in Gramma - črka), pisanje, ustrezna pravila črkovanju, ki zahtevajo uporabo teh pravil. * * * ORFOGRAMMAORFOGRAMMA (iz grške Orthos -. Pravilno in gramma - črka), pisanje, ustrezna pravila črkovanju, ki zahtevajo uporabo teh pravil.

Enciklopedijski slovar. 2009.