Enciklopedijski slovar

Ontsiforovichi

Ontsiforovichi - to ... Kaj Ontsiforovichi?

Ontsiforovichi (Mishinichi), Novgorod boyars XIII-XV stoletja. Znan: Juri Mishinich - Y. Jerneja posadniki v 1291-1342 - (1316?) (- 1342?) Ontsifor Lukinich; Yuri Ontsiforovich (? - 1417) - posadnik v letih 1409-16. * * * ONTSIFOROVICHIONTSIFOROVICHI (Mishinichi), Novgorod boyars 13-15 stoletja. Znan Yuri Mishinich (umrl 1316), Jerneja Yu (umrl 1342) - posadniki v 1291-1342 letih; Ontsifor Lukinich ( glej ONCIFOR Lukinich); Yuri Ontsiforovich (umrl 1417) - posadnik v letih 1409-1416.

Enciklopedijski slovar. 2009.