Enciklopedijski slovar

Severna ozemlja

Severno ozemlje je ... Kaj je Severno ozemlje?

Severno ozemlje, administrativno-teritorialna enota na severu Avstralije. 1346, 2 tisoč km 2 . Prebivalstvo je 177 tisoč ljudi (1996). Upravni center je Darwin. * * * SEVERNO OZEMLJE SVETEGA OZEMLJA (severni teritorij), upravno-teritorialne enote na severu Avstralije. 1346, 2 tisoč km 2 . Prebivalstvo 198, 1000 prebivalcev (2004). Upravni center je Darwin.

Enciklopedijski slovar. 2009.