Mosamedish - to ... Kaj Mosamedish?

Mosamedish (moçÂmedes), glej. Namibe (Angola mesto). * * * MOSAMEDISHMOSAMEDISH (Mocamedes), ime mesta Namibe ( cm. Namibija) v Angoli do leta 1982.

Collegiate slovar. 2009.