Enciklopedijski slovar

Preventivni ukrep,

Preventivni ukrep - to je ... Kaj je preventivni ukrep?

ukrep presecheniyav način, da bi omejili kazenskem postopku obtožen poskusov, da bi se izognili pojavu preiskovalnimi organi in sodišča, preprečevanje resnico ali nadaljevati kriminalne dejavnosti, kot tudi način za zagotovitev izvršitve kazni. Ruski prave vrste preventivnih ukrepov: hišnem priporu, bail, pridržanje (zastoj), itd * * * UKREP PRESECHENIYAMERA naslona v kazenskem postopku lahko zatreti obtoženih poskusov, da bi se izognili pojavu preiskovalnimi organi in sodišča, preprečevanje resnico ali. nadaljevati kriminalne dejavnosti, pa tudi način zagotavljanja izvršitve kazni. Vrste preventivnih ukrepov: hišnem priporu, bail, pridržanje (zastoj), itd

Collegiate slovar .. 2009.