Enciklopedijski slovar

Markushevich Alexey

Markushevich Alexey - to ... Kaj Markushevich Aleksej Ivanovič?

Markushevich Aleksej Ivanovič (1908-1979), učitelj in matematik, redni član (1950), podpredsednik (1950-1958, 1964-1967) APN RSFSR, član (1967), podpredsednik (1967-1975) iz ZSSR APN. Zbornik o teoriji funkcij, pedagogiki in metodah poučevanja matematike o zgodovini znanosti. * * * Alex Markushevich IvanovichMARKUShEVICh Aleksej Ivanovič (1908-1979), ruski matematik in učitelj, aktiven član (1950), podpredsednik (1950-1958, 1964-1967) APN RSFSR, član (1967), podpredsednik ( 1967-75) Akademije pedagoških znanosti ZSSR. Deluje na teoriji funkcij, pedagogike in metodah poučevanja matematike, zgodovine znanosti.

Enciklopedijski slovar. 2009.