Magneton - to ... Kaj magneton?

magnetonedinitsa merjenje magnetni moment v atomske fizike, jedro atoma in elementarni delci. Magnetni moment ob tem orbitalno gibanje elektronov v atomu in njegovo vrtenje se meri v Bohrov Magneton: | j R = eh / 2 m e c ≈ 9, 2741 · 10 -21 ERG / G = 9, 2741 · 10 -24 J / T, pri čemer je h - Planckova konstanta, e - elementarno električni naboj m e - elektronov masa do - hitrosti svetlobe. Magnetni moment nukleonov in jeder se meri v jedrskem magneton: | j I = eh / 2 m p c ≈ 5, 0508 · 10 -24 ERG / Gauss = 5 0508 * 10 -27 J / T kjer je m p - protonske maso. * * * MAGNETONMAGNETONE, enota merjenja magnetnega momenta v fiziki atomov, atomsko jedro in elementarni delci. Magnetni moment ob tem orbitalno gibanje elektronov v atomu spin in (. cm centrifuga) se meri v Bohr M .: m R = / 2 m e c »9 2741 * 10 -21 ERG / gauss = 9, 2741 * 10 -24 J / T kjer je z - Planck je konstanta, e - elementarno električni naboj m e - elektronov masa c - hitrost svetlobe magnetnega momenta. nukleonov in jedra se meri v jedrskem magneton: m I = / 2 m p c «5, 0508 · 10 -24 ERG / Gauss = 5 0508 * 10 -27 J / T kjer je m p - protonske maso.

Enciklopedijski slovar. 2009.