Enciklopedijski slovar

Ocenjevalci določajo

Ocenjevalci ljudi so ... Kaj so ocenjevalci ljudi?

ljudski ocenjevalci v Ruski federaciji so državljani, izvoljeni za sodelovanje pri obravnavi kazenskih in civilnih zadev na prvi stopnji. Imajo enake pravice pri sodniku. Izvoljeni na sestankih državljanov na delovnem mestu ali stalnem prebivališču z odprtim glasovanjem za obdobje 5 let. Sodišče, ki obravnava zadevo, praviloma vključuje dva sodnika porotnika. V primerih kaznivih dejanj, za katere je smrtna kazen izrečena ali zapora za več kot 10 let, lahko o krivdi tožene stranke odloča žirija. * * * MEDNARODNI SREČANJI LJUDJEV v Ruski federaciji so državljani izvoljeni za sodelovanje pri obravnavi kazenskih in civilnih zadev na prvi stopnji. Imajo enake pravice pri sodniku. Izvoljeni na sestankih državljanov na delovnem mestu ali stalnem prebivališču z odprtim glasovanjem za obdobje 5 let. Sodišče, ki obravnava zadevo, praviloma vključuje dva sodnika porotnika. V primerih kaznivih dejanj, za katere je smrtna kazen ali zaporna kazen za 10 let, vprašanje krivde tožene stranke lahko odloča žirija ( glej SODIŠČE).

Enciklopedijski slovar. 2009.