Helev je ... Kaj je Helev?
H'elev (2 Sam 23 :. 29) - sin (potomec ) Baana, Netofatityanin ( cm. Heldaj, a).

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.