ŽIvljenje. 7: 10 je ... Kaj je življenje. 7: 10?
Sedem dni kasneje so poplavne vode prišle na zemljo.

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.