ŽIvljenje. 37: 28 je ... Kaj je Življenje. 37: 28?
In ko so trgovci iz Midjana prešli, so vzeli Jožefa iz jarka in prodali Jožefa Ismaelovcima za dvajset srebrnih kosov; in vzeli Josepha v Egipt. Sodišče. 8: 26 Ps. 104: 17

Biblija. Stari in novi zavezi. Sinodalni prevod. Biblijska enciklopedija. . lok. Nicephorus. 1891.