Enciklopedijski slovar

Ljudski kolegiji

Ljudski šoli so ... Kaj so ljudske šole?

javne šole (javne šole), v Rusiji pred revolucijo leta 1917 skupno ime osnovnih šol, ki so na voljo za mase. V 1786-1804 uradno ime za majhna in glavne javne šole, od leta 1864 do javnih šolah (uradno ime - začetne javne šole) dodeljeni osnovnih šol iz vseh oddelkov, posameznikov in nevladnih organizacij (vključno z zemstvos), kakor tudi nedeljske šole * folk UCHILISCHANARODNYE šole (javne šole). , v Rusiji pred revolucijo 1917 skupno ime osnovnih šol, ki so na voljo za mase v 1786-1804 uradnega imena malih in velikih javnih šolah ;. od 1864 do javnih šolah (uradno ime - začetne javne šole) dodeljena osnovnih šolah vseh oddelkov posameznikom in nevladnim organizacijam (vklj. Zemstvos), kot tudi nedeljske šole.

Enciklopedijski slovarček 2009.