Biografski slovar

Depp George Filippovich

Depp George Filippovich - it ... Kaj Depp George Filippovich?
Depp, Georgy Filippovich je inženir-tehnolog. Rojen je bil leta 1854; diplomiral na tečaju na Politehničnem inštitutu v Stuttgartu. Je profesor mehanike na Tehničnem inštitutu v Sankt Peterburgu; upravlja oddelek kotlov inženirskega laboratorija. Leta 1912 je bil izvoljen za direktorja Tehnološkega inštituta. Beri teka parnih motorjev in kotlov na Mihailovskem artileriji. Večji del Depp: "Seveda parnih kotlov" (St. Petersburg, 1908, 2. izdaja), "tobačnega dima zaradi gorenja goriva v parnih kotlov" (ib, 1897), "peči za prahom metalurškega premoga" (ib, 1898. ), "poskusi z dizelskim motorjem" (ib, 1901); ". Vzorci poškodbe ogrevalnega kotla v muzeju v St. Petersburg inštituta za tehnologijo" (ib, 1894) ;. "Neuere Kreisbogenverzahnungen" (ib, 1887) ;. "Die Dampfkessel auf der Weltausstellung zu Paris 1900 "(St. Petersburg in Freib., 1900).

Biografski slovar. 2000.