Biografski slovar

Dannenberg Peter A.

Dannenberg Peter A. - in ... Kaj je Peter A. Dannenberg?
Dannenberg (Peter A.) - Generalni pehote (1792 - 1872); po končanem izobraževanju na Inštitutu za gozdove, vstopil v kolegijsko šolo, od tam pa do vojaške službe. Udeležil se je kampanj 1812-14 let. in poljski vojni 1830 - '31, na katerega je bila pritrjena na Crown Prince Konstantin Pavlovič. Kot poveljnik 4. pehotnega korpusa, je prišel leta 1853 v podonavskih kneževin, ki je bil, deloma kot neodvisni upravljavec, v različnih odnosih s Turki. Leta 1854, 24. oktobra, nesrečno bitka Inkerman Dannenberg zaključil svojo bojno pot; bil je imenovan za člana vojaškega sveta.

Biografski slovar. 2000.