Enciklopedijski slovar

Morske kumare

Morske kumare - to je ... Kaj je morske kumare?

Marine ogurtsyto enaka morske kumare. * Morske kumare OGURTSYMORSKIE, enako kot morske kumare ( cm. morske kumare).

Enciklopedijski slovar. 2009.