Biografski slovar

Tchernetsov Nikanora G.

Tchernetsov Nicanor G. - it ... Kaj Tchernetsov Nikanora G.?
Tchernetsov Nikanora G. - glej članek Chernetsova (Gregory in Nikanor Grigor'evich) ..

Biografski slovar. 2000.